?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 速新闻:不接触、更快捷Q宿q多地用上测温“黑U技?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /> <link href="/Sqzwy/Template/Default/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <script type="text/javascript" src="/Sqzwy/Template/Default/javascript/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Sqzwy/Template/Default/javascript/backtop.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Sqzwy/Template/Default/js/main.js" ></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="header">Loading……</div> <script type="text/javascript"> $("#header").load("/Sqzwy/Template/Default/HeadAndFoot/Head.htm"); </script> <div id="content"> <div class="now"> <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"><TR><TD align="center" width="15"></TD><TD align="left"><FONT color="#FF7E00" class=currentpostionfont><b>您现在的位置Q?/b></FONT><A href='/Sqzwy/'><FONT color="#FF7E00" class=currentpostionfont>首页</FONT></A><FONT color="##FF7E00"> >> <a href='/Sqzwy/002'><FONT color="##FF7E00" class=currentpostionfont>政务动?/font></a> >> <a href='/Sqzwy/002/002002'><FONT color="##FF7E00" class=currentpostionfont>媒体聚焦</font></a></FONT></TD></TR></table> </div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="xx_tab"> <tr> <td><table id="tblInfo" cellspacing="1" cellpadding="1" width="98%" align="center" border="0" runat="server" class="xx_tab"> <tr> <td id="tdTitle" align="center" runat="server" style="background-color:#f1f0f0;padding:5px" height="100" ><h1 class="xx_font2" style="padding-top:5px;"> 速新闻:不接触、更快捷Q宿q多地用上测温“黑U技?/h1> <font class="xx_fontsub" > </font> <br /> <font color="#888888">【信息时_ 2020/2/12   阅读ơ数Q? <script src="http://www.565428.live/sqzwy_FrontGlobalAction//Upclicktimes.aspx?InfoID=b7ec42b2-731e-4d0d-8ab5-5cc80c839dad&SiteGuid=5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552"></script> ?<span id="author"></span> <!--<font color="#000000">【字?nbsp;<a onclick="ChangeFont('big');" href="#">?/a> <a onclick="ChangeFont('middle');" href="#">?/a> <a onclick="ChangeFont('small');" href="#">?/a> ?</font>--> <a href="javascript:void(0)" onclick="window.print();"><font color="#000000">【打印?/font></a><a href="javascript:window.close()"><font color="#000000">【关闭?/font></a></font></td> </tr> <tr> <td height="250" align="left" valign="top" class="infodetail" id="TDContent"><!--EpointContent--> <div style="-ms-layout-grid: both loose 15.6pt none; page: WordSection1;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 28pt; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-layout-grid-mode: char;"><span style="font-family: Ҏ仿宋_GBK; font-size: 16pt;">   从摄像头旁经q时Q体温就能瞬间在电脑上生成,q日Q宿q部分场所在测量体温时用上了这样“黑U技”?/span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 28pt; text-indent: 32pt; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-layout-grid-mode: char; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: Ҏ仿宋_GBK; font-size: 16pt;">2</span><span style="font-family: Ҏ仿宋_GBK; font-size: 16pt;">?span>11</span>日上午,记者在南京鼓楼医院集团宿迁市h民医院门口看刎ͼq里讄了一个“红外测温区”。市民只要从温区经q,Z热图像和最高体表温度便卛_在旁边的电脑上生成,而且当有市民体温过正常温度Ӟ机器׃自动发出“体温异常请复核体温”的提示韟?/span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 28pt; text-indent: 24.1pt; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-layout-grid-mode: char; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: Ҏ仿宋_GBK; font-size: 16pt;">“医院h量比较大,使用体温计测量的话耗时耗力Q所以从<span>2</span>?span>10</span>日vQ我们医院就采用了这U热成像体温监测pȝ。通过q个pȝQ我们可以快速得到准的体温数|保证了每一位发热病人初步筛查的准确性,有助于我们更好地打好q场阜y疫’战。”南京鼓楼医院集团宿q市人民医院副院长吴光启告诉记者,当系l监到体温大于<span>37.3</span>摄氏度时Q工作h员将Ҏ者再ơ进行体温测量,q根据再ơ测量的l果指引到相应的诊室q行p?/span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style='font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 12pt;'><img width="556" height="362" src="/Sqzwy/UploadFile/b7ec42b2-731e-4d0d-8ab5-5cc80c839dad/20200212100130277001.jpg"></span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 24pt; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style='color: rgb(79, 129, 189); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 12pt;'>?/span><span style="color: rgb(79, 129, 189); font-family: 宋体; font-size: 12pt;">热成像体温监系l在电脑中的成像</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 28pt; text-indent: 32pt; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-layout-grid-mode: char; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: Ҏ仿宋_GBK; font-size: 16pt;">记者了解到Q相比较额式温仪,热成像体温监系l不需要接触皮肤,可以有效避免交叉感染Q而且该系l受环境影响较小Q测量时误差也很。更重要的是Q在人员较ؓ密集的场所Q热成像体温监测pȝ可以快速地量体温Q不会造成人群拥堵Q在一定程度上减少了病毒感染和扩散风险?/span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 28pt; text-indent: 32pt; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-layout-grid-mode: char; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: Ҏ仿宋_GBK; font-size: 16pt;">无独有偶Q除了南京鼓楼医院集团宿q市人民医院外,q样的“黑U技”在宿迁部分机关单位也已l启用?/span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 28pt; text-indent: 32.15pt; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-layout-grid-mode: char; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: red; font-family: Ҏ仿宋_GBK; font-size: 16pt;">当日下午Q记者来到宿q市行政审批局发现Q市民只要顺着一?span>3</span>c_右的通道正常通行后,完成了体温量Q不仅方便而且非常快捷。“我q以为现在都不用量体温了,原来是已l测量过了。”前来办理业务的市民王文春惊讶地_“这个真是太厉害了,摄像头照一下就可以。?/span></b></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><b><span style='color: red; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 12pt;'><img width="612" height="431" src="/Sqzwy/UploadFile/b7ec42b2-731e-4d0d-8ab5-5cc80c839dad/20200212100130801002.jpg"></span></b></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 24pt; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><b><span style='color: red; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 12pt;'>?/span></b><b><span style="color: red; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">在宿q市行政审批局Q通过电脑卛_查看体温</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 28pt; text-indent: 24.1pt; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-layout-grid-mode: char; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: red; font-family: Ҏ仿宋_GBK; font-size: 16pt;">“这个可不是普通的摄像_而是热成像机Q不仅可以通过U外非接触式体温快速进行体温筛查,而且q可用于多h同时。”宿q市行政审批局技术h员告诉记者,Z保证的准确性,热成像体温监系l还配备了一个黑体,可以实时校对量到的温度?/span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 28pt; text-indent: 24.1pt; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-layout-grid-mode: char; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: red; font-family: Ҏ仿宋_GBK; font-size: 16pt;">“在疫情防控期间Q我们鼓励‘不见面’业务办理,但是有一些业务确需上门办理ӞZ节省市民的时_降低交叉感染的风险,我们使用了这套热成像体温监测pȝQ从q周一使用以来Q我们发现进门效率确实提高了很多Q群众也更满意了。”宿q市政务服务中心MQ童学宝说?/span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 28pt; text-indent: 24.1pt; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-layout-grid-mode: char; -ms-text-justify: inter-ideograph;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 28pt; text-indent: 24.1pt; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-layout-grid-mode: char; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: red; font-family: Ҏ仿宋_GBK; font-size: 16pt;"><span> </span><span>                                 </span></span></b><span style="font-family: Ҏ仿宋_GBK; font-size: 16pt;"><span>                                                            </span></span><span style="font-family: Ҏ仿宋_GBK; font-size: 16pt;">Q来源:速新闻)</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 28pt; text-indent: 24.1pt; font-family: {线; font-size: 10.5pt; -ms-layout-grid-mode: char; -ms-text-justify: inter-ideograph;"> </p> </div> <!--EpointContent--></td> </tr> <tr> <td align="right"><br /> </td> </tr> <tr id="trAttach" runat="server"> <td><table id="filedown" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" border="0" runat="server"> <tr> <td valign="top"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td><!-- JiaThis Button BEGIN --> <div class="jiathis_style_24x24"> <a class="jiathis_button_qzone"></a> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_tqq"></a> <a class="jiathis_button_weixin"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> <a class="jiathis_counter_style" style="display:none"></a> </div> <script type="text/javascript" src="http://v3.jiathis.com/code/jia.js" charset="utf-8"></script> <!-- JiaThis Button END --></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table></td> </table> </div> <style type="text/css"> .center-block { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; } .clearfix { *zoom: 1; } .clearfix:before, .clearfix:after { display: table; line-height: 0; content: ""; } .clearfix:after { clear: both; } .l { float: left !important; } .r { float: right !important; } .hidden { display: none !important; } .invisible { visibility: hidden !important; } </style> <div id="footer"> <div class="footlink"><a href="javascript:void(0)" onclick="SetHome(this)" style="behavior: url(#default#homepage); color: #333333;" target="_top">设ؓ首页</a> ? <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)" style="color: #333333;">加入收藏</a> ?<a href="javascript:void(0)" style="color: #333333;" onclick="OpenWin('/Sqzwy/lxwm')">联系我们</a></div> <div class="clearFix" style="text-align: center;"> <div class="l" style="padding-left: 400px;"> <script type="text/javascript">document.write(unescape("%3Cspan id='_ideConac' %3E%3C/span%3E%3Cscript src='http://dcs.conac.cn/js/11/177/0000/60397732/CA111770000603977320001.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <span id="_span_jiucuo" style="vertical-align: top; display: inline-block; margin-top: 10px;"> <img onclick="Link('3203000002')" style="margin: 0; border: 0; cursor: pointer;" src="/Sqzwy/template/default/images/copy_logo.jpg"></span> <script> //点击图标 function Link(site_code) { //获取该站炚w要纠错页面的url地址 var url = getCurrUrl(); //跌{至纠错系l填写页? window.open("http://pucha.kaipuyun.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=" + site_code + "&url=" + encodeURIComponent(url)); } //获取该站炚w要纠错页面的url地址 function getCurrUrl() { var url = ""; if (parent !== window) { try { url = window.top.location.href; } catch (e) { url = window.top.document.referrer; } } if (url.length == 0) url = document.location.href; return url; } </script> </div> <div class="l" style="padding-top: 10px;"> <script id="_jiucuo_" sitecode='3213000010' src='http://pucha.kaipuyun.cn/exposure/jiucuo.js'></script> </div> </div> <div class="foot"> 版权所有:宿迁市行政审批局 All Rights Reserved.<br /> dQ宿q市行政审批局 |站标识码:3213000010  技术支?江苏国泰新点软g有限公司<br /> <a target="_blank">苏ICP?3017422?/a> <a href="http://www.565428.live/Sqzwy/showinfo/sitemap.aspx">|站地图</a> 总访问量:<script src="http://www.565428.live/sqzwy_FrontGlobalAction//Count.aspx?SiteGuid=5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552" type="text/javascript"></script> <a target="_blank" > <img style="height: 15px; line-height: 15px" src="/sqzwy/images/batb.png" />苏公|安?32130202080019?/a> </div> </div> <iframe src="http://www.565428.live/sqzwy_FrontGlobalAction//AddVisitLog.aspx?WebPath=/Sqzwy/002/20200212/002002_b7ec42b2-731e-4d0d-8ab5-5cc80c839dad.htm&CategoryNum=002002&SiteGuid=5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552&InfoID=b7ec42b2-731e-4d0d-8ab5-5cc80c839dad" width="0" height="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> <input id="hidSiteGuid" type="hidden" value="5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552" /> <script> ($)(document).ready(function () { $("#author").html($("#author").html().replace("作?,"信息来源")); }); </script> <a href="http://www.565428.live/"><span class="STYLE1">ε׬Ǯ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.901733.tw">̨8¼</a> <a href="http://www.872650.tw">3dԻźͿ</a> <a href="http://www.ltssct.tw">ӱ11ѡֻ</a> <a href="http://www.393151.tw">в˫ɫ</a> <a href="http://www.756117.tw">11ѡ׬</a> <a href="http://www.942976.tw">Ʊ</a> <a href="http://www.iipbhk.tw">Ʊƽ̨ĸ</a> <a href="http://www.fmwmxv.tw">ɹʮһѡͼȫ</a> <a href="http://www.915148.tw/">Ʊʷ_ƽ̨</a> <a href="http://www.507737.tw">ʮһѡԤ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>