?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 商务H口立众Q用心服?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /> <link href="/Sqzwy/Template/Default/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <script type="text/javascript" src="/Sqzwy/Template/Default/javascript/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Sqzwy/Template/Default/javascript/backtop.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Sqzwy/Template/Default/js/main.js" ></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="header">Loading……</div> <script type="text/javascript"> $("#header").load("/Sqzwy/Template/Default/HeadAndFoot/Head.htm"); </script> <div id="content"> <div class="now"> <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"><TR><TD align="center" width="15"></TD><TD align="left"><FONT color="#FF7E00" class=currentpostionfont><b>您现在的位置Q?/b></FONT><A href='/Sqzwy/'><FONT color="#FF7E00" class=currentpostionfont>首页</FONT></A><FONT color="##FF7E00"> >> <a href='/Sqzwy/002'><FONT color="##FF7E00" class=currentpostionfont>政务动?/font></a> >> <a href='/Sqzwy/002/002004'><FONT color="##FF7E00" class=currentpostionfont>H口风采</font></a></FONT></TD></TR></table> </div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="xx_tab"> <tr> <td><table id="tblInfo" cellspacing="1" cellpadding="1" width="98%" align="center" border="0" runat="server" class="xx_tab"> <tr> <td id="tdTitle" align="center" runat="server" style="background-color:#f1f0f0;padding:5px" height="100" ><h1 class="xx_font2" style="padding-top:5px;"> 商务H口立众Q用心服?/h1> <font class="xx_fontsub" > </font> <br /> <font color="#888888">【信息时_ 2019/12/9   阅读ơ数Q? <script src="http://www.565428.live/sqzwy_FrontGlobalAction//Upclicktimes.aspx?InfoID=e23bcfe4-bfdb-4dce-b454-4ccb716339bb&SiteGuid=5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552"></script> ?<span id="author"></span> <!--<font color="#000000">【字?nbsp;<a onclick="ChangeFont('big');" href="#">?/a> <a onclick="ChangeFont('middle');" href="#">?/a> <a onclick="ChangeFont('small');" href="#">?/a> ?</font>--> <a href="javascript:void(0)" onclick="window.print();"><font color="#000000">【打印?/font></a><a href="javascript:window.close()"><font color="#000000">【关闭?/font></a></font></td> </tr> <tr> <td height="250" align="left" valign="top" class="infodetail" id="TDContent"><!--EpointContent--> <table style="HEIGHT: 367px; WIDTH: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr style="HEIGHT: 210pt"> <td style="HEIGHT: 347px; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 15pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-RIGHT: 3.75pt" valign="top"> <p style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; TEXT-ALIGN: left; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19.5pt" align="left"> </p> <p style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; TEXT-ALIGN: left; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 28pt; TEXT-INDENT: 32pt" align="left"><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Ҏ仿宋_GBK">商务HU极践行优质服务Q从众角度出发Q最大限度服务群众?/span></p> <p style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; TEXT-ALIGN: left; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 28pt; TEXT-INDENT: 32pt" align="left"><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Ҏ楷体_GBK">一是耐心解答让群众放心?/span><span><span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Ҏ仿宋_GBK">对外贸易l营者备案登C外商投资企业备案登记在网l申报过E中Q群众经帔R到各U问题而填报错误。因此,商务HU极为群众提供在U解{服务,指导众正确填报相关信息。对于现场咨询的众Q我们在发放“最多跑一ơ”一ơ性告知单的同时对其进行现场演C、重隄讲解{服务,指导其现场填报;对于电话?span>QQ</span>、微信咨询的众Q我们则为其提供在线一对一跟踪指导Q跟q群众填报进E,为其提供实时解答Q让众攑ֿ?/span></span></span></p> <p style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; TEXT-ALIGN: left; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 28pt; TEXT-INDENT: 32pt" align="left"><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Ҏ楷体_GBK">二是延时服务让群众安心?/span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Ҏ仿宋_GBK">在外资、外贸工作办理过E中l常会遇C业经办h员因路途或工作较忙而在临近中心下班旉前来办理。我们本着服务众的原则,为其耐心办理Q不催促、不着急,认真指导、细心检查,办好业务Q让众安心?/span></p> <p style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; TEXT-ALIGN: left; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 28pt; TEXT-INDENT: 32pt" align="left"><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Ҏ楷体_GBK">三是d跟进与群众交心?/span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Ҏ仿宋_GBK">外商投资企业备案登记业务办理q程中,部分企业涉及变更的事较为复杂,部分企业l办人员~Z相关法律知识与操作经验,往往在修攚w误信息时较ؓ拖拉。因此,H口人员在退回企业申报信息后Q第一旉电话通知企业对其q行修改Q持l跟q其填报q程Q主动询问其填报q程中遇到的隑֤Qƈ在权限范围内为其提供帮助Q积极主动,与群众交心?/span></p> <p style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; TEXT-ALIGN: left; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19.5pt" align="left"> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p> <!--EpointContent--></td> </tr> <tr> <td align="right"><br /> </td> </tr> <tr id="trAttach" runat="server"> <td><table id="filedown" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" border="0" runat="server"> <tr> <td valign="top"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td><!-- JiaThis Button BEGIN --> <div class="jiathis_style_24x24"> <a class="jiathis_button_qzone"></a> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_tqq"></a> <a class="jiathis_button_weixin"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> <a class="jiathis_counter_style" style="display:none"></a> </div> <script type="text/javascript" src="http://v3.jiathis.com/code/jia.js" charset="utf-8"></script> <!-- JiaThis Button END --></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table></td> </table> </div> <style type="text/css"> .center-block { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; } .clearfix { *zoom: 1; } .clearfix:before, .clearfix:after { display: table; line-height: 0; content: ""; } .clearfix:after { clear: both; } .l { float: left !important; } .r { float: right !important; } .hidden { display: none !important; } .invisible { visibility: hidden !important; } </style> <div id="footer"> <div class="footlink"><a href="javascript:void(0)" onclick="SetHome(this)" style="behavior: url(#default#homepage); color: #333333;" target="_top">设ؓ首页</a> ? <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)" style="color: #333333;">加入收藏</a> ?<a href="javascript:void(0)" style="color: #333333;" onclick="OpenWin('/Sqzwy/lxwm')">联系我们</a></div> <div class="clearFix" style="text-align: center;"> <div class="l" style="padding-left: 400px;"> <script type="text/javascript">document.write(unescape("%3Cspan id='_ideConac' %3E%3C/span%3E%3Cscript src='http://dcs.conac.cn/js/11/177/0000/60397732/CA111770000603977320001.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <span id="_span_jiucuo" style="vertical-align: top; display: inline-block; margin-top: 10px;"> <img onclick="Link('3203000002')" style="margin: 0; border: 0; cursor: pointer;" src="/Sqzwy/template/default/images/copy_logo.jpg"></span> <script> //点击图标 function Link(site_code) { //获取该站炚w要纠错页面的url地址 var url = getCurrUrl(); //跌{至纠错系l填写页? window.open("http://pucha.kaipuyun.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=" + site_code + "&url=" + encodeURIComponent(url)); } //获取该站炚w要纠错页面的url地址 function getCurrUrl() { var url = ""; if (parent !== window) { try { url = window.top.location.href; } catch (e) { url = window.top.document.referrer; } } if (url.length == 0) url = document.location.href; return url; } </script> </div> <div class="l" style="padding-top: 10px;"> <script id="_jiucuo_" sitecode='3213000010' src='http://pucha.kaipuyun.cn/exposure/jiucuo.js'></script> </div> </div> <div class="foot"> 版权所有:宿迁市行政审批局 All Rights Reserved.<br /> dQ宿q市行政审批局 |站标识码:3213000010  技术支?江苏国泰新点软g有限公司<br /> <a target="_blank">苏ICP?3017422?/a> <a href="http://www.565428.live/Sqzwy/showinfo/sitemap.aspx">|站地图</a> 总访问量:<script src="http://www.565428.live/sqzwy_FrontGlobalAction//Count.aspx?SiteGuid=5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552" type="text/javascript"></script> <a target="_blank" > <img style="height: 15px; line-height: 15px" src="/sqzwy/images/batb.png" />苏公|安?32130202080019?/a> </div> </div> <iframe src="http://www.565428.live/sqzwy_FrontGlobalAction//AddVisitLog.aspx?WebPath=/Sqzwy/002/20191209/002004_e23bcfe4-bfdb-4dce-b454-4ccb716339bb.htm&CategoryNum=002004&SiteGuid=5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552&InfoID=e23bcfe4-bfdb-4dce-b454-4ccb716339bb" width="0" height="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> <input id="hidSiteGuid" type="hidden" value="5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552" /> <script> ($)(document).ready(function () { $("#author").html($("#author").html().replace("作?,"信息来源")); }); </script> <a href="http://www.565428.live/"><span class="STYLE1">ε׬Ǯ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.435139.buzz">ְ׬ǮĿ</a> <a href="http://www.953942.buzz">ϿӮ481app</a> <a href="http://www.982358.tw">11ѡ忪ͼ</a> <a href="http://www.519907.buzz">15ѡ5רԤ</a> <a href="http://www.ukekhs.buzz">˲齫ѪŹ</a> <a href="http://www.423674.tw">۹ɹƱѯ</a> <a href="http://www.071567.buzz">appһԶ׬Ǯ</a> <a href="http://www.jogaal.buzz">齫</a> <a href="http://www.ijazqt.tw">ƱͶʷ </a> <a href="http://www.738619.buzz">׬Ŷ΢</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>